Rak jelita grubego Ewolucja standardów i nowe możliwości diagnostyki i leczenia

Rak jelita grubego
Ewolucja standardów i nowe możliwości diagnostyki i leczenia

Nowa Siedziba SU Kraków - Prokocim, ul. Jakubowskiego 2
5-6 marca 2020

Podsumowanie konferencji

Konferencja Rak Jelita Grubego - Ewolucja Standardów i Nowe Możliwości Diagnostyki i Leczenia, która odbyła się w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim w dniach 5-6 marca 2020 r. okazała się sukcesem. Stało się tak za sprawą bogatego i zróżnicowanego programu, na który złożyły się wykłady wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy, transmisja na żywo z dwóch sal operacyjnych oraz prezentacja przypadków z interaktywnym konsylium.

Nad przebiegiem Konferencji czuwał Profesor Antoni Szczepanik – Kierownik naukowy.


Wydarzeniami towarzyszącymi były Spotkanie Sekcji Rozsiewów Otrzewnowych PTCHO, jak również warsztaty praktyczne z użyciem sprzętu do endoskopowych operacji.


W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników oraz 19 wystawców


Serdecznie dziękujemy Prelegentom, Patronom, Sponsorom, Partnerom, Wystawcom oraz Słuchaczom. Cieszymy się, że Wydarzenie to stało się okazją do wymiany wielostronnych doświadczeń, a wysoka frekwencja oraz pozytywne opinie są dla Organizatorów najlepszą recenzją i powodem do satysfakcji.

O konferencji

Szanowni Państwo,


diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego są przedmiotem zainteresowania lekarzy wielu specjalności. Oczywiście chirurdzy, onkolodzy kliniczni i radioterapeuci są grupą najczęściej zaangażowaną w leczenie chorych. Jednak bez endoskopii, diagnostyki obrazowej i wielu innych dziedzin medycyny trudno sobie wyobrazić nowoczesne postępowanie w nowotworach, a w szczególności – raku jelita grubego.


Współcześnie medycyna jest podzielona na coraz mniejsze cząstki, w których obrębie specjaliści zdobywają bardzo gruntowną wiedzę. Tam, gdzie postępowanie musi być wielodyscyplinarne, warto, by jego uczestnicy mieli również świadomość tego, co i dlaczego robią inni. Oznacza to, że uczestnicy konsyliów onkologicznych dyskutujący na temat chorych z rakiem jelita grubego powinni pogłębić wiedzę z innych niż własna dziedzin. Będzie to skutkować łatwiejszym wypracowaniem optymalnych metod postępowania z chorymi.


Temu celowi ma służyć konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Podyskutujmy o endoskopii, nauczmy się oceniać na własne potrzeby badania obrazowe, zobaczmy na żywo, jak operuje się raka okrężnicy, a jak raka odbytnicy. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia patomorfolog. Skonfrontujmy oczekiwania chirurgów, onkologów klinicznych i radioterapeutów.


Nie będzie to łatwa i przyjemna konferencja, lecz miejsce do nauki i wymiany poglądów. A na koniec najgorsze, czyli egzamin, który chętni uczestnicy będą zdawać online. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale tylko osoby, które uzyskają ponad 60% trafnych odpowiedzi, otrzymają dodatkowy certyfikat poświadczający ich kwalifikacje jako członków wielodyscyplinarnych konsyliów onkologicznych.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Prof. UJ, dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

Kierownik naukowy KonferencjiZdjęcie główne - fot. Paweł Bik
Dzięki uprzejmości Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera

Program

CZWARTEK, 5 marca 2020

8.00-9.00 Rejestracja uczestników


9.00-10.30 Sesja 1

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dr hab. n. med. Michał Kukla


9.00-9.20   Okrężnica i odbytnica: anatomia dla klinicysty – dr n. med. Mateusz Sporek

9.20-9.40   Rak okrężnicy i odbytnicy – protokół badania histopatologicznego, klasyfikacja molekularna nowotworów                                                              – prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

9.40-10.00  Rola endoskopii w prewencji, rozpoznaniu i leczeniu raka jelita grubego – prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura

10.00-10.20  Chemioterapia adjuwantowa w raku okrężnicy i odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

10.20-10.30  Dyskusja


10.30-10.50 Przerwa kawowa


10.50-12.20 Sesja 2

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, prof. dr hab. n. med. Piotr Major, dr hab. n. med. Michał Nowakowski


Zabiegi operacyjne – transmisja na żywo z dwóch sal operacyjnych – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dr n. med. Łukasz Bobrzyński,  prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr


12.20-13.40 Lunch


13.40-15.10 Sesja 3

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga


13.40-14.00   Zasady leczenia operacyjnego raka jelita grubego i odbytnicy. CME i TME – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc

14.00-14.20   Współczesne terapie celowane – dr n. med. Joanna Streb. Wykład pod patronatem firmy Amgen

14.20-14.40   Radioterapia i radiochemioterapia przedoperacyjna w raku odbytnicy – dr n. med. Krzysztof Małecki

14.40-15.00   Czy immunoterapia w raku jelita grubego powróci – prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar

15.00-15.10   Dyskusja


15.10-15.30 Przerwa kawowa


15.30-17.00 Sesja 4

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński, dr n. med. Krzysztof Małecki


15.30-15.50  Możliwości leczenia onkologicznego w rozsianym raku jelita grubego –  dr n. med. Paweł Potocki

                       Wykład pod patronatem firmy Merck

15.50-16.10  Chemioradioterapia w nieresekcyjnym raku odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński

16.10-16.30  Możliwości leczenia chirurgicznego przerzutów do wątroby – dr n. med. Tomasz Kruszyna

16.30-16.50  Kontrowersje w rozsianym raku jelita grubego – dr n. med. Czesław Osuch

16.50-17.00  Dyskusja
PIĄTEK, 6 marca 2020


9.00-10.30 Sesja 5

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela, prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga


9.00-9.20  Wykorzystanie TK i PET TK w raku jelita grubego i odbytnicy – dr n. med. Anna Grochowska, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela

9.20-9.40  Essential items for structured reporting of rectal cancer MRI – dr n. med. Ferdinand Bauer

9.40-10.00  Ultrasonografia transrektalna w raku odbytnicy – dr n. med. Radosław Pach

10.00-10.20  Prezentacja przypadków klinicznych - dr n. med. Anna Grochowska,  prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela

10.20-10.30  Dyskusja


10.30-11.00 Przerwa kawowa


11.00-12.50 Sesja 6

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja


11.00-11.20  Robotic surgery- a new standard of management of rectal cancer – dr Jim Khan

11.20-11.40  Doświadczenia własne z 1000 operacji kolorektalnych z użyciem robota Da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita                            grubego – dr n. med. Jerzy Draus.  Wykład pod patronatem Szpitala Medicover.

11.40-12.00  TaTME – co wiemy na dziś – prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

12.00-12.20  Protokół „watchful waiting” – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

12.20-12.40  Miejscowe wycięcie raka odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

12.40-12.50  Dyskusja


12.50-13.50 Sesja 7

  • Oczekiwania i potrzeby pacjentów chorych na raka jelita grubego – panel dyskusyjny

12.50-13.00  Co mówi literatura fachowa skierowana do lekarzy – Antoni Szczepanik, Collegium Medicum UJ

13.00-13.10  Jak widzi to psycholog pracujący i współpracujący z pacjentami – Iwona Nawara, Stowarzyszenie Wspierania Onkologii                                      „Unicorn”

13.10-13.25  Nieuchwytna, niemierzalna…? Komunikacja lekarza z pacjentem onkologicznym jako element procesu terapeutycznego                                    – Kalina Gierblińska, Instytut Komunikacji Zdrowotnej 

13.25-13.40  Andrzej Piwowarski, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko

13.40-13.50 Dyskusja


13.50 - 14.30 Lunch 


14.30-16.20 Sesja 8

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło


Prezentacje przypadków i interaktywne konsylium – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr n. med. Czesław Osuch,                             prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

16.20-17.20

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, dr n. med. Krzysztof  Małecki 


Podsumowanie, test (dla chętnych), zakończenie. 


Wydarzenie towarzyszące Konferencji (piątek, 6 marca 2020 r.):

9:00–10:30 Spotkanie Sekcji Rozsiewów Otrzewnowych PTCHO
                   Mała sala wykładowa nr 14 – poziom 2 (antresola)

Warsztaty

5 marca 2020 r.
Wprowadzenie do transanalnych operacji przezodbytowych

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, dr Anna Gierada-Fijałkowska

BRAK MIEJSC!

Warsztaty dla maksymalnie 16 osób chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami endoskopowych operacji przezodbytowych. Po wprowadzeniu teoretycznym nastąpi prezentacja sprzętu i zajęcia praktyczne.


4 stanowiska warsztatowe:
· prawidłowa konfiguracja i montaż zestawu TEO
· prawidłowa konfiguracja i montaż zestawu TaTME
· podstawy pracy z instrumentarium na trenażerach
· doskonalenie techniki operacyjnej na preparacie biologicznym

WAŻNE! Warsztat tylko dla uczestników z konferencji.


Partnerem warsztatów jest firma Karl Storz

  


Wprowadzenie do transanalnych operacji przezodbytowych czwartek, 5 marca 2020

godzina 13:00 - 16:00 cena 100.00zł (zawiera VAT)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, dr Anna Gierada-Fijałkowska

Warsztaty dla maksymalnie 16 osób chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami endoskopowych operacji przezodbytowych.

Rejestracja

BRAK WOLNYCH MIEJSC – rejestracja uczestników zamknięta. 
Dziękujemy za zainteresowanie!


BEZPŁATNA REJESTRACJA dla:

  • Słuchaczy Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej 
    (studia realizowane przy współpracy UJ CM oraz Polskiego Towarzystwa Koloproktologii)
  • Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Prosimy o wybranie właściwego typu uczestnika w procesie rejestracji.


Opłata konferencyjna zawiera:

  • udział w wykładach
  • materiały konferencyjne
  • catering
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych

WAŻNE! Koszt uczestnictwa nie uwzględnia ceny noclegów.


Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Miejsce konferencji

Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Kraków-Prokocim 

ul. Jakubowskiego 2 

30-688 Kraków


Wejście nr 4 BUDYNEK A - sala konferencyjna – poziom 1


Mapka wykorzystana dzięki uprzejmości Nowego Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. 

Pobrana ze strony https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/mapa

Patronat

Konferencja pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Nowaka

Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Marcina Jędrychowskiego


Towarzystwa Chirurgów Polskich
Oddział Krakowski

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Dariusz Głażewski

e-mail: dariusz.glazewski@czelej.com.pl

+48 512 440 050

Organizator

Organizator merytoryczny: 

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera


Współorganizator:

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Organizator logistyczny: 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52